/5

TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

Upload: NgocThuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 189|Tải về: 0

TIẾT 28: (§6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU A. MỤC TIÊU: * Về kiến thức: HS nắm được các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, nắm được thế nào là đường tròn nội tiếp tam giác, tam giác ngoại tiếp đường tròn và hiểu được đường tròn bàng tiếp tam giác. * Về kỹ năng: HS biết vẽ đường tròn nội tiếp tam giác, đường tròn bàng tiếp tam giác. Biết vận dụng các tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau vào bài tập tính toán và chứng minh. Biết áp dụng vào thực tế để xác định tâm của một vật hình tròn bằng “thước phân giác”. * Về thái độ: Nghiêm túc, tích cực hợp làm việc trong giờ học. B. PHƯƠNG PHÁP: Đặt và giải quyết vấn đề - hợp tác nhóm. C. CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Phiếu học tập ?1, ?3, ?4 và bài tập 28/SGK. - Máy vi tính, máy chiếu đa năng, GAĐT, thước phân giác, một vật hình tròn, thước thẳng, compa, êke … 2. Học sinh: - Dụng cụ học tập như: vỡ, SGK, thước kẻ, compa, êke. - Nắm vữnh một số kiến thức như: Định nghĩa, tính chất và dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn. Tính chất ba đường phân giáảctong của tam giác. D. TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: I. HOẠT ĐỘNG 1: KIỂM TRA KIẾN THỨC CŨ. (3 phút). Trong các câu sau câu nào đúng? A. Nếu một đường thẳng và một đường tròn chỉ có một điểm chung thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn. B. Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm đó thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của đường tròn. C. Nếu một đường thẳng vuông góc với bán kính thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn. D. Nếu khoảng cách từ tâm của một đường tròn đến đường thẳng bằng bán kính của đường tròn thì đường thẳng đó là tiếp tuyến của đường tròn. Đáp án: A, B, D đúng II. HOẠT ĐỘNG 2: BÀI MỚI (30 phút) * Đặt vấn đề vào bài mới: Một đường tròn ta vẽ được vô số tiếp tuyến. Với hai tiếp tuyến cắt nhau bất kỳ thì chúng có tính chất gì? Để trả lời vấn đề này chúng ta cùng tìm hiểu bài mới. Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung  Mục 1. (14 phút). ?1. (7 phút) Cho hình vẽ trong đó AB và AC theo thứ tự là các tiếp tuyến tại B, tại C của đường tròn (O). Hãy kể tên một vài đoạn thẳng bằng nhau, một vài góc bằng nhau trong hình.  HS không nêu được 2, 3, 4 thì GV nêu vấn đề và cho chứng minh bằng hoạt động nhóm: Phiếu học tập: + AB và AC là các tiếp tuyến của đường tròn (O) => AB .... OB; AC .... OC. + (ABO và (ACO có: ..................................................... ..................................................... ..................................................... Do đó: (ABO = (ACO (...........................) => AB... AC; ( BAO ...( CAO; ( BOA .... ( COA Từ kết quả trên hãy nêu các tính chất của hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm. Kết luận bằng nội dung định lí. Áp dụng: ?2. (3 phút) - Giới thiệu về “thước phân giác” - Hãy nêu cách tìm tâm của một miếng gỗ hình tròn bằng “thước phân giác”. * Nếu HS trả lời được thì GV thực hành và cho HS quan sát. Btập 28/SGK (4 phút) - Với một góc xAy khác góc bẹt có bao nhiêu đường tròn tiếp xúc với hai cạnh Ax và Ay. - Tâm của các đường tròn đó nằm trên đường nào? GV trình diễn để HS nhận biết bằng trực quan *Đặt vấn đề vào mục 2.(8 phút) Nhắc lại tính chất ba đường phân giác của một tam giác. Vận dụng tính chất này để chứng minh bài toán sau: ?3. ( 6 phút) Cho tam giác ABC. Gọi I là giao điểm của các đường phân giác các góc trong của tam giác; D, E, F theo thứ tự là chân các đường vuông góc kẻ từ I đến các cạnh BC, AC, AB. Chứng minh rằng D, E, F cùng nằm trên một đường tròn tâm I. 1) Ta có: IE .... IF (vì .............................) IF .... ID (vì..............................) Vậy: IE .... IF .... ID => D, E, F