/5

TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU

Upload: NgocThuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 442|Tải về: 0

TIẾT 28: (§6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU A. MỤC TIÊU: * Về kiến thức: HS nắm được các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, nắm được thế nào là đường tròn nội tiếp tam giác, tam giác ngoại tiếp đường tròn và hiểu được đường tròn bàng tiếp tam giác. * Về kỹ năng: HS biết vẽ đường tròn nội

[Ẩn quảng cáo]