/100

Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Upload: PhuongMinhTue.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 738|Tải về: 1

Môn: Hình học lớp 9 Chương II- Bài 6 TÍNH CHẤT CỦA HAI TIẾP TUYẾN CẮT NHAU 1. Kiểm tra bài cũ: ? Phát biểu tính chất tiếp tuyến của đường tròn d C O ? Phát biểu dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn + Nếu một đường thẳng là tiếp tuyến của một đường tròn thì nó vuông góc với bán kính đi qu

[Ẩn quảng cáo]