/1

Tinh chat phan phoi cua phep nhan doi voi phep cong

Upload: TrinhCherry.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 524|Tải về: 1

C huyên đề: tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng. Bài 1: Khai triển các tích sau: a) (x – 2)(y + 3); b) c) Bài 2: Đặt thừa số chung rồi đơn giản (rút gọn) biểu thức sau, trong đó m, n, a, b, c ( Q: a) b) Bài 3: Viết các tổng sau thành tích: ax2 – bx2 + bx – ax + a – b;

[Ẩn quảng cáo]