/11

TINH CHAT TIA PHAN GIAC MOT GOC

Upload: LoanNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 946|Tải về: 0

Kiểm tra bài cũ 1. Tia phân giác của 1 góc là gì? 2. cho góc xOy, vẽ tia phân giác Oz của góc đó bằng thước kẻ và compa. x O y Thực hành: O x y Bước 1 O z X  y Bước 2 O M H Bước 3 ? Tiết 56: TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC Bài toán Bài toán1: Cho hình vẽ: Hãy chứng minh: MA = MB Bài toán

[Ẩn quảng cáo]