/11

TINH CHAT TIA PHAN GIAC MOT GOC

Upload: LoanNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 586|Tải về: 0

Kiểm tra bài cũ 1. Tia phân giác của 1 góc là gì? 2. cho góc xOy, vẽ tia phân giác Oz của góc đó bằng thước kẻ và compa. x O y Thực hành: O x y Bước 1 O z X  y Bước 2 O M H Bước 3 ? Tiết 56: TÍNH CHẤT TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC Bài toán Bài toán1: Cho hình vẽ: Hãy chứng minh: MA = MB Bài toán 2: Cho hình vẽ: Hãy chứng minh: OM là tia phân giác của góc xOy. HS hoạt động nhóm trong 7` Bài toán1: N1 + N3 Bài toán2: N2 + N4 MA = MB GT KL tại A Xét 2 tam giác vuông OAM và OBM, ta có: OM: cạnh chung OAM = OBM ( cạnh huyền - góc nhọn) MA = MB ( hai cạnh tương ứng) tại B Bài toán 1 Bài toán 1 Chứng minh: OM là tia phân giác của góc góc xOy. GT KL tại A tại B Xét 2 tam giác vuông OAM và OBM, ta có: OM: cạnh chung OAM = OBM ( cạnh huyền - cạnh gócvuông) (hai góc tương ứng) OM là tia phân giác của góc xOy. Chứng minh: Bài toán 2: Bài 31(SGK tr 70) ? Tại sao khi dùng thước 2 lề như vậy OM lại là tia phân giác của góc xOy? M b a Bài tập 2: Đánh dấu ‘X’ vào ô trống em chọn Khẳng định 1.Mọi điểm nằm trên tia phân giác của một góc thì cách đều hai cạnh của góc. 2.Mọi điểm nằm bên trong một góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó. 3. Điểm cách đều hai cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó. 4. Điểm nằm bên trong một góc và cách đều hai cạnh của góc thì nằm trên tia phân giác của góc đó. X X X X Bài 32(SGKtr 70) ABC Phân giác của xBC và BCy cắt nhau tại E E? tia phân giác góc xAy GT KL A B C E x y H K M Bài 32(SGKtr 70) A B C E x y H K M E thuộc tia phân giác của góc A EH = EK EH = EM ; EK = EM E thuộc tia phân giác của góc xBC E thuộc tia phân giác của góc BCy Hướng dẫn về nhà: 1) Học thuộc và hiểu nội dung 2 định lí về tính chất tia phân giác của 1 góc, nhận xét tổng hợp 2 định lí đó (SGK tr 69). 2) Bài tập về nhà: BT 34, 35 (SGK tr 71), BT42 (SBT tr 29). 3) Mỗi em chuẩn bị 1 miếng bìa cứng có hình dạng 1 góc để thực hành trong bai học " Tính chất ba đường phân giác của tam giác".