/4

tinh chat- ứng dụng của hidro (2)

Upload: HaHo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 384|Tải về: 1

TÍNH CHẤT ỨNG DỤNG CỦA HIĐROI. MỤC TIÊU.1. Kiến thức: Học sinh biết:Hidro có tính khử, hidro không những tác dụng được với oxi đơn chất mà còn tác dụng được với oxi ở dạng hợp chất. Các phản ứng này đều tỏa nhiệt.Hiđro có nhiều ứng dụng chủ yếu do tính chất nhẹ, do tính khử, khi cháy tỏa nhiều nhiệt

[Ẩn quảng cáo]