/4

tinh chat- ứng dụng của hidro (2)

Upload: HaHo.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 211|Tải về: 1

TÍNH CHẤT ỨNG DỤNG CỦA HIĐROI. MỤC TIÊU.1. Kiến thức: Học sinh biết:Hidro có tính khử, hidro không những tác dụng được với oxi đơn chất mà còn tác dụng được với oxi ở dạng hợp chất. Các phản ứng này đều tỏa nhiệt.Hiđro có nhiều ứng dụng chủ yếu do tính chất nhẹ, do tính khử, khi cháy tỏa nhiều nhiệt.2.Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng quan sát thí nghiệm. Biết làm thí nghiệm hiđro tác dụng với CuO. Biết viết PTHH của hiđro với oxit kim loại.3.Thái độ: Giáo dục tính học tập nghiêm túc, cẩn thận trong việc tính toán theo phương trình hóa học và trong việc làm thí nghiệm. II. CHUẨN BỊ1. Chuẩn bị của giáo viên.Dụng cụ: Ống nghiệm có nhánh ống dẫn bằng cao su, cốc thủy tinh, ống nghiệm, ống thuỷ tinh thủng 2 đầu, nút cao su có luồn ống dẫn khí, đèn cồn, giấy lọc, khay nhựa, khăn bông.Hóa chất:...