/4

Tính chuẩn xác và hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Upload: NhatAnhPhan.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 3601|Tải về: 3

Ngày soạn:…/…/200…Làm văn: Tiết 61tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minhA. Mục tiêu cần đạt: Thông qua bài học gíup học sinh: - Nắm được những kiến thức cơ bản về tính chuẩn xác và tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh. - Bước đầu vận dụng những kiến

[Ẩn quảng cáo]