Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Tính chuẩn xác và hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Lượt xem:3020|Tải về:2|Số trang:4 | Ngày upload:10/11/2012

Ngày soạn:…/…/200…Làm văn: Tiết 61tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minhA. Mục tiêu cần đạt: Thông qua bài học gíup học sinh: - Nắm được những kiến thức cơ bản về tính chuẩn xác và tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh. - Bước đầu vận dụng những kiến thức đã học để viết những bài văn có tinhá chuẩn xác và tính hấp dẫn.B. Phương tiện thực hiện: - SGV - SGK - Thiết kế bài học.C. Cách thức tiến hành: Kết hợp các hình thức trao đổi, thảo luận, nêu vấn đề...D. Tiến trình dạy học: - Kiểm tra bài cũ: Câu hỏi: Đọc thuộc lòng đoạn 1 bài BNĐC và nêu cơ sở nhân nghĩa cũng như mục đích của cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhân dân ta. - Giới thiệu bài mới:Hoạt động của GV và HSYêu cầu cần đạt -Vai trò tác dụng của tính chuẩn xác trong văn...