/3

TÓM TẮT LÝ THUYẾT-B. SỐ PHỨC

Upload: TinhAnh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 433|Tải về: 0

Chủ đề : SỐ PHỨC Giáo viên biên soạn: Võ Duy Minh I)TÓM TẮT LÝ THUYẾT: 1) ĐN: Số phức z = a + bi có phần thực là a, phần ảo là b (a,b (R và i2 = -1). 2) Số phức bằng nhau: a + bi =c + di a = c; b = d 3) Số phức z = a + bi được biểu diễn bởi điểm M(a ; b) trên mặt phẳng toạ độ. 4) Môđun c

[Ẩn quảng cáo]