/3

Tổng hợp công thức lượng giác

Upload: VivienneVu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 190|Tải về: 1

CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 1.Cung góc liên kết: a.Hai góc đối nhau: b.Hai góc phụ nhau: c. Hai góc bù nhau: cos(-a) = cosa sin(-a) = - sina tan(-a) = -tana cot(-a) = -cota     d.Hai góc hơn kém nhau : e.Hai góc hơn kém nhau :    2.Các hệ thức cơ bản:  3.Công thức cộng:   4.Công thức nhân: Công thức nhân đôi Công thức nhân ba    5.Côngthức hạ bậc: Công thức hạ bậc hai Công thức hạ bậc ba    6.Công thức biến đổi tổng hoặchiệu thành tích:   7.Công thức biến đổi tích thành tổng:  8.Một số đẳng thức quan trọng cần nhớ: