/3

Tổng hợp công thức lượng giác

Upload: VivienneVu.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 557|Tải về: 1

CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC 1.Cung góc liên kết: a.Hai góc đối nhau: b.Hai góc phụ nhau: c. Hai góc bù nhau: cos(-a) = cosa sin(-a) = - sina tan(-a) = -tana cot(-a) = -cota         d.Hai góc hơn kém nhau : e.Hai góc hơn kém nhau : 

[Ẩn quảng cáo]