/5

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG TIẾT DẠY ... HỌC LỚP 6

Upload: HeoCon.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 323|Tải về: 0

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG TIẾT DẠY SỐ HỌC LỚP 6 Đặt vấn đề : Phương pháp dạy học toán trong trường THCS phải phát huy tính tích cực, tính tự giác, chủ động của học sinh. Hình thành và phát triển năng lực tự học trau dồi phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy. Để thựuc hiện tốt vấn đề

[Ẩn quảng cáo]