/5

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG TIẾT DẠY ... HỌC LỚP 6

Upload: HeoCon.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 160|Tải về: 0

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG TIẾT DẠY SỐ HỌC LỚP 6 Đặt vấn đề : Phương pháp dạy học toán trong trường THCS phải phát huy tính tích cực, tính tự giác, chủ động của học sinh. Hình thành và phát triển năng lực tự học trau dồi phẩm chất linh hoạt, độc lập, sáng tạo của tư duy. Để thựuc hiện tốt vấn đề này người giáo viên phải biết thiết kế, tổ chức, phải hướngđẫn, điều khiển quá trình học tập của học sinh. Mặt khác trong lớp học có rất nhiều đối tượng, một số em không hướng thú, ồn ào, uể oải, một số chậm hiểu. Vì vậy làm thế nào để tất cả các em lỉnh hội được kiến thức. Một trong những tổ chức hoạt động học tập cho các em có hiệu quả đó là hoạt động học tập theo nhóm. Sau đây tôi xin trình bày một số kinh nghiệm trong việc tổ chức học sinh hoạt động nhóm trong tiết dạy số học lớp 6 Khảo sát đầu năm: Lớp SL Giỏi Khá TB Yếu > TB    SL % SL % SL % SL % SL %  6A 35 15 42,9 15 42,9 3 8,6 2 5,6 33 94,  6B 36 1 2,6 5 12,8 18 46,1 15 38,5 24 61   Giải pháp thực hiện: Để tổ chức hoạt động nhóm cho học sinh trong tiết dạy có hiệu quả trước hết giáo viên phải nắm chắc quy trình thực hiện: - Bước 1: Làm việc chung cả lớp + Giáo viên nêu vấn đề xác định nhiệm vụ nhận thức + Giao nhiệm vụ cho các nhóm + Hướng dẫn cách làm việc theo nhóm - Bước 2: Làm việc theo nhóm + Phân công trong nhóm, cá nhân làm việc độc lập + Trao đổi ý kiến, thảo luận trong nhóm + Cử đại diện trình bày kết quả của nhóm - Bước 3: Thảo luận trước toàn lớp + Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả + Thảo luận chung + Giáo viên tổng kết thống nhất kiến thức Giáo viên phải nắm được ưu điểm và nhược điểm cho phương pháp này để lựa chọn cho phù hợp với nội dung kiến thức đưa ra. - Ưu điểm: + Học sinh đựơc học cách cộng tác trên nhiều phương diện + Học sinh có cơ hội nêu quan điểm của mình và nghe quan điểm của bạn khác, được trao đổi bàn luận để đưa ra lời giải tối ưu cho nhiệm vụ được giao. + Học sinh dễ hiểu, dễ nhớ hơn vì chính các em được tham gia trao đổi và trình bày vấn đề nêu ra, đồng thời hào hứng hơn khi có sự đóng góp trong nhóm - Nhược điểm: + Không gian lớp học chật hẹp + Thời gian lớp học được hạn định + Nếu phân công không hợp lý thì chỉ có một số em khá giỏi tham gia. Chính vì vậy khi sử dụng phương pháp này giáo viên không lạm dụng. Nên sử dụng phù hợp với nội dung kiến thức cần hợp tác và phù hợp với thời gian của tiết học. Sau đây tôi xin nêu một số ví dụ: Ví dụ 1: Khi hướng dẫn học sinh giải bài tập: Tính số phân tử của tập hợp A={32, 34,36....96} Nêu công thức tính số phần tủ của tập hợp các số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b (a Giáo viên nhận định số học sinh TB và yếu không thực hiện được vì vậy nên tổ chức học sinh thực hiện theo nhóm sau đó cho đại diện nhóm trình bày. Kết quả số phần tử của tập hợp A là (96-32) : 2 + 1 = 33(phần tử) Công thức tính số phần tử của tập hợp số chẵn từ a đến b là (b - a) : 2 + 1 (phần tử) Nếu nhóm nào không thực hiện được giáo viên phải trợ giúp. Từ kết quả này có thể hỏi học sinh cách tính số phần tử của tập hợp các số lẻ từ m đến n (m Ví dụ 2: Điền các số 2, 5, 6, 7, 9 vào ô trống sao cho tổng các hàng cột đều bằng nhau 4 9 2  3 5 7  8 1 6   Giáo viên gợi ý tính tổng mỗi hàng , mỗi cột bằng bao nhiêu và giao nhiệm vụ cho các nhóm làm việc - Các em thảo luận tính tổng mỗi hàng, mỗi cột là (1+2+3+4