Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

Lượt xem:650|Tải về:6|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

TỔ CHỨC LÃNH THỔ CÔNG NGHIỆP.1. Tổng quan về tổ chức lãnh thổ công nghiệp (TCLTCN) TCLTCN là một trong những hình thức tổ chức của nền SXXH, vấn đề này đã được nghiên cứu ở nhiều nước dưới nhiều góc độ khác nhau. Thuật ngữ TCLTCN đang được SD rộng rãi trong khoa học và thực tiễn. TCLTCN được hiểu là một hệ thống các mối liên kết không gian của các ngành và các kết hợp SX lãnh thổ trên cơ sở SD hợp lý TNTN-vật chất - LĐ, nhằm giảm bớt những chi phí để khắc phục sự không phù hợp trước đây về phân bố các nguồn nguyên- nhiên liệu, năng lượng từ nơi SX và nơi tiêu thụ, góp phần đạt hiệu quả kinh tế cao (A.T.Khơrusov, 1979). TCLTCN được thể hiện dưới nhiều hình thức, rất phong phú và đa dạng với những quan niệm khác xa nhau giữa các nhà khoa học. Theo...