Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/17

TỔ CHỨC THỰC HIỆN TIẾT TRẢ BÀI VIẾT MÔN NGỮ VĂN

Lượt xem:260|Tải về:2|Số trang:17 | Ngày upload:10/11/2012

CHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂNTỔ CHỨC THỰC HIỆN TIẾT TRẢ BÀI VIẾT MÔN NGỮ VĂNMỤC LỤC:I.ĐẶT VẤN ĐỀ Trang 2 II.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. Cơ sở lý luận của vấn đề Trang 4 2. Thực trạng của vấn đề Trang 4 3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề Trang 5 4. Hiệu quả của SKKN Trang 10III.KẾT LUẬN Trang 12-GIÁO ÁN MINH HỌA Trang 13-TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 17-PHỤ LỤC (Nếu có) TrangCHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂNTỔ CHỨC THỰC HIỆN TIẾT TRẢ BÀI VIẾT MÔN NGỮ VĂNI. ĐẶT VẤN ĐỀ :1-Hiện tượng trong thực tiễn giảng dạy tiết trả bài viết môn Ngữ văn bậc THCS. Công việc chấm bài và trả bài là một việc làm thường xuyên của người giáo viên nói chung. Đặc biệt với người giáo viên dạy môn Ngữ văn, đây là một công việc mà người dạy học có thể đánh giá mức độ thành thạo về kĩ năng,...