/8

TỔ CHỨC THỰC HIỆN TIẾT TRẢ BÀI VIẾT MÔN NGỮ VĂN

Upload: LoneWind.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 295|Tải về: 2

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆMTỔ CHỨC THỰC HIỆN TIẾT TRẢ BÀI VIẾT MÔN NGỮ VĂNI. ĐẶT VẤN ĐỀ : Công việc chấm bài và trả bài là một việc làm thường xuyên của người giáo viên nói chung. Đặc biệt với người giáo viên dạy môn Ngữ văn, đây là một công việc mà người dạy học có thể đánh giá mức độ thành thạo về kĩ nă

[Ẩn quảng cáo]