/15

Tỏ lòng

Upload: TramNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 425|Tải về: 0

Giáo án Ngữ văn 10 (CB) Tiết Người soạn: Phạm Thị Thủy Tỏ lòng (Thuật hoài) (1 tiết) Phạm Ngũ Lão I. Mục tiêu bài học Học xong bài này, học sinh cần đạt những mục tiêu sau: 1. Mục tiêu bậc 1 - Đọc thuộc và diễn cảm phiên âm và bản dịch thơ. - Nêu lại nhữ

[Ẩn quảng cáo]