/2

to trinh de nghi xet nang luong truoc thoi han

Upload: LoneWind.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 994|Tải về: 4

PHòNG gd&đt NGọC LặC TRường mn phúc thịnh.....(.....Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt namĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc.....(.....Phúc Thịnh, ngày 19 tháng 10 năm 2011Tờ trình( V/v đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn cho CBGV trường MN Phúc Thịnh)Kính gửi : - Phòng nội vụ UBND huyện Ngọc Lặc Thực hiệ

[Ẩn quảng cáo]