/2

Tờ trình về việc bổ nhiệm lại cán bộ

Upload: LoneWind.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1147|Tải về: 0

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNGTRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI==============CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc============Nam Sách, ngày 28 tháng 02 năm 2011BIÊN BẢN HỌP TẬP THỂ LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNGThời gian: Từ 13h30 ngày 28 tháng 02 năm 2011Thành phần: Tập thể lãnh đạo Nhà trường (Cấp u

[Ẩn quảng cáo]