/2

Tờ trình về việc bổ nhiệm lại cán bộ

Upload: LoneWind.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 711|Tải về: 0

SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNGTRƯỜNG THPT MẠC ĐĨNH CHI==============CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc============Nam Sách, ngày 28 tháng 02 năm 2011BIÊN BẢN HỌP TẬP THỂ LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNGThời gian: Từ 13h30 ngày 28 tháng 02 năm 2011Thành phần: Tập thể lãnh đạo Nhà trường (Cấp uỷ, Ban giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên).Chủ toạ: Đ/c Phạm Huy Sim - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trườngThư ký: Đ/c Trần Thị Hải - Thư ký hội đồngNỘI DUNG 1. Đ/c Phạm Huy Sim thông báo công văn số 86/SGD - ĐT - TCCB ngày 05 tháng 3 năm 2008 của Sở GD - ĐT, về việc quy hoạch bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nghỉ hưu đối với cán bộ, giáo viên. 2. Đ/c Nguyễn Duy Cộng - Phó hiệu trưởng trình bày bản tự nhận xét đánh giá việc thực hiện chức trách nhiệm...