Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

tờ trình xin kinh phí

Lượt xem:39568|Tải về:167|Số trang:2 | Ngày upload:09/11/2012

UBND xã minh hươngĐoàn tncs hồ chí minh xã minh hươngCộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc Minh Hương, ngày 4 tháng 10 năm 2011Tờ trìnhV/v Xin hỗ trợ kinh phí tổ chức vui xuân năm 2012 Kính gửi: Đảng ủy - HĐND - UBND xã Minh Hương. Thực hiện kế hoạch tổ chức văn hóa văn nghệ vui xuân năm 2012, của nhóm Đoàn TN, học sinh, sinh viên trên địa bàn xã Minh Hương. Thực hiện kế hoạch hoạt động tự phát (có mục đích hoạt động mang tích GD lành mạnh và hoạt động vui chơi bổ ích, có ý nghĩa) của nhóm. Được sự cho phép và nhất trí của Đảng ủy - HĐND - UBND xã Minh Hương Tối mùng 3 tháng giêng năm 2012 nhóm Đoàn viên TN, học sinh, sinh viên trên địa bàn xã Minh Hương tiến hành tổ chức đêm hội vui xuân...