Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/67

toán 7

Lượt xem:153|Tải về:0|Số trang:67 | Ngày upload:18/07/2013

Ngày soạn: 20/08/2008 Chương I : Số hữu tỷ – số thực Tiết 1 § 1 Tập hợp Q các số hữu tỷ a. Mục tiêu bài học : - Học sinh hiểu được khái niệm số hữu tỉ ,cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số và so sánh các số hữu tỉ .Bước đầu nhận biết được mối quan hệ giữa các tập hợp số : N Z Q - Học sinh biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số , biết so sánh hai số hữu tỉ. B.Chuẩn bị - GV: Bảng phụ, thước thẳng, phấn màu. - Học sinh: Ôn tập các biểu thức,phân số bằng nhau, tính chất cơ bản của phân số. Qui đồng mẫu số, so sánh 2 số nguyên. So sánh 2 phân số. C.Tiến trình dạy học Hoạt động 1: Giới thiệu nội dung chương I Gv: Giới thiệu các nội dung cần tìm hiểu trong chương I Hoạt động 2 : Số hữu tỷ Gv: viết các số: 3;– 0,5; ; 2 thành 3 phân số lần lượt bằng nó ?có thể viết mỗi số trên thành bao nhiêu phân số bằng nó Gv: ở L6 ta đã biết các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số. Số đó được gọi là số hữu tỉ. ?Thế nào là số hữu tỉ? Gv: Yêu cầu Hs làm ?1. Gv: Yêu cầu Hs làm ?2. GV: Tóm lại ?Vậy em có thể nhận xét gì về mối quan hệ N,Z,Q? Gv: Vẽ sơ đồ biểu thị mối quan hệ giữa 3 tập hợp số. Hs:lắng nghe. Hs :3 = = = … -0,5 =- = - = - =… = = =…. 2= = = =… Hs:TL Hs: Ghi các số 3;-0,5 ;; 2 là các số hữu tỉ. Hs: số hữư tỉ được viết dưới dạng số với a, b Z , b 0. Hs: Cả lớp cùng làm. Hs: Làm. aZ thì a=  a Q với n N thì n= n Q Hs: N Z Q Hs: Quan sát sơ đồ : Hoạt động 3: Biểu diễn số hữu tỷ trên trục số Gv: Vẽ trục số: ?Hãy biểu diễn các số nguyên – 2,1 ,2 trên trục số . Gv:tương tự ta biểu diễn các số hữu tỉ trên trục số. Ví dụ: Biểu diễn số h.tỉ trên trụcsố. Y/c hs đọc cách biểu diễn trong sgk. Gv: Làm ,y/c hs cả lớp làm theo. Chú ý: Chia đoạn thẳng đơn vị theo mẫu số, xđ điểm biểu diễn theo tử số. Ví dụ 2: -Viết 2/-3 dưới dạng số hữu tỉ có mẫu dương. ? Điểm bd số hữu tỉ –2/3 được xđ như thế nào ? Gv cho hs làm bt2 sgk. Hs: Làm bài 1 (sgk) Hs: Hs: cả lớp đọc sgk. Hs: Làm. Vi dụ 2:biểu diễn trên trục số Hs: = -Chia đoạn thẳng đơn vị thành 3 phần bằng nhau -Lấy về phía bên trái điểm 0 một đoạn bằng 2 đơn vị mới. Hs:  Hoạt động 4 : So sánh hai số hữu tỷ Gv: Cho học sinh làm ?4 ? Muốn so sánh 2 phân số ta làm thế nào ? ?Để so sánh 2 số hữ