Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Toán BD HSG lớp 5 (dạng hoàn thành công việc)

Lượt xem:120|Tải về:0|Số trang:2 | Ngày upload:18/07/2013

Một số bài tập về “hoàn thành công việc” Bài 1: Cho hai số có tổng là 7,7. Nếu gấp số thứ nhất lên 4 lần. Gấp số thứ hai lên 7 lần thì thì được hai số mới có tổng là 37,7. Tìm hai số đó? Bài 2: Tổng đúng của một số thập phân và một số tự nhiên là 62,42. Nhưng khi cộng hai số này bạn Tí đã quên mất dấu phảy ở số thập phân và đặt tính như đối với số tự nhiên nên được kết quả là 3569. Tìm hai số đó? Bài 3: Cho hai vòi nước cùng chảy vào một cáI hồ. Vòi 1 chảy đầy hồ sau 15 giờ. Vòi hai chảy đầy hồ sau 21 giờ. Khi hồ đã có nước, người ta cho vòi 2 chảy vào hồ trong 5 giờ rồi cho tiếp vòi 1 cùng chảy vào. Tính thời gian để hai vòi cùng chảy đến khi đầy hồ? Bài 4: Hai người làm chung một công việc thì sau 5 giờ sẽ xong. Sau khi làm được 2 giờ thì người thứ hai có việc phảI nghỉ và người thú nhất phảI làm thêm 9 giờ nữa mới xong. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người phảI làm trong bao lâu? Bài 5: Người thợ thứ nhất làm xong một công việc trong 9 giờ. Người thứ hai làm xong công việc đó trong 15 giờ. Lúc đầu người thứ nhất làm trong một thời gian rồi nghỉ sau đó người thứ hai làm nốt công việc còn lại. Thời gian cả hai người làm hết công việc là 11 giờ. Hỏi mỗi người làm trong mấy giờ. Bài 6: Vòi 1 chảy trong 2 giờ thì đầy hồ. Vòi 2 có sức chảy bằng vòi 1. Vòi 3 tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu hồ có nước. Mở cả 3 vòi cùng một lúc thì sau bao lâu hồ đầy? Bài 7: Để xây xong một cáI nhà nhóm I làm trong 15 ngày. Nhóm II làm trong 20 ngày. Nhóm III làm trong 24 ngày. Người chủ nhà thuê nhóm I ; nhóm II; nhóm III cùng làm . Sau bao nhiêu ngày thì xây xong nhà? Bài 8: Hai người làm chung công việc thì 7 giờ sẽ xong. Nhưng người thợ cả mới chỉ làm cùng với người thợ hai trong 4 giờ thì nghỉ do đó người thợ thứ hai phảI làm 9 giờ nữa mới xong chỗ còn lại. Hỏi mỗi người làm riêng thì sau bao lâu sẽ xong? Bài 9: Người thứ I cần 9 giờ để làm xong công việc. Người thứ hai cần 15 giờ để làm xong công việc đó. Người ta để người thứ nhất làm trong 6 giờ rồi nghỉ còn người thứ hai làm tiếp cho đến khi xong công việc. Hỏi người thứ hai còn phảI làm trong bao lâu?