/2

Toán BD HSG lớp 5 (dạng hoàn thành công việc)

Upload: NaDai.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 212|Tải về: 0

Một số bài tập về “hoàn thành công việc” Bài 1: Cho hai số có tổng là 7,7. Nếu gấp số thứ nhất lên 4 lần. Gấp số thứ hai lên 7 lần thì thì được hai số mới có tổng là 37,7. Tìm hai số đó? Bài 2: Tổng đúng của một số thập phân và một số tự nhiên là 62,42. Nhưng khi cộng hai số này

[Ẩn quảng cáo]