/5

Toán cấu tạo số lớp 4- 5+ Đáp án

Upload: TrongTinhTe.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 365|Tải về: 1

Các bài Toán dùng chữ thay số BTập 1: Cho số có 2 chữ số, nếu lấy tổng các chữ số cộng với tích các chữ số của số đã cho thì bằng chính số đó. Tìm chữ số hàng đơn vị của số đã cho. Bài giải Gọi số có 2 chữ số phải tìm là a > 0, a, b Theo bài ra ta có a + b + a x b a x 10 + b = a + b + a x b

[Ẩn quảng cáo]