Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/241

Toán rời rạc

TOÁN RỜI RẠC _ GS: PHẠM THẾ LONG(giám đốc học viện) chương 1: những khái niệm cơ bản về LOGIC, tập hợp và suy luận toán học chương 2: các phương pháp đếm và nguyên lý DIRICHLET chương 3: đồ thị và ứng dụng chương 4: đại số BOOLE và mạch tổ hợp chương 5: AUTOMAT, văn phạm và ngôn ngữ hình th

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:551|Tải về:40|Số trang:241

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: