Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Toan tuoi tho lop 3. 2010-2011

Lượt xem:194|Tải về:0|Số trang:4 | Ngày upload:18/07/2013

Trường Tiểu học Bình Xa Thứ bảy ngày 4 tháng 12 năm 2010 Họ và tên: ...................................... Giao lưu Toán tuổi thơ Lớp: 3... Lớp 3 Năm học: 2010 - 2011 Điểm Lời phê của cô giáo Đề bài I. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 536 Bài 1: Giá trị của x trong phép tính + là: 34x 881 A. 3 B. 4 C. 5 867 Bài 2: Giá trị của x trong phép tính - là: 5x4 303 A. 3 B. 6 C. 0 Bài 3: Số bị chia là 42. Thương là 7. Số chia là bao nhiêu? A. 294 B. 6 C. 35 Bài 4: Số trừ là 518. Hiệu số là 436. Số bị trừ là bao nhiêu? A. 954 B. 944 C. 82 Bài 5: Số bị trừ là 647. Hiệu số là 169. Số trừ là bao nhiêu? A. 816 B. 578 C. 478 Bài 6: Con 8 tuổi. Mẹ 32 tuổi. Tuổi mẹ gấp mấy lần tuổi con? A. 8 B. 4 C. 24 Bài 7: 3m 25cm =... cm? A. 55 cm B. 253 cm C. 325 cm Bài: 8: Tìm 1 số biết rằng lấy số đó nhân với 6 bằng 54 : Số đó là: A. 48 B. 9 C. 60 Bài 9 : Hình bên có: a, Có mấy hình tam giác? A. 5 B. 7 C. 9 b, Có mấy hình tứ giác: A. 3 B. 4 C. 5 II. Giải các bài tập sau: Bài 1: Lớp 3C có 18 học sinh nữ và 14 học sinh nam. Cô giáo cử số học sinh của lớp đi thi học sinh giỏi. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh đi thi học sinh giỏi? Bài giải ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 2: Con hái được 7 quả cam. Mẹ hái được số cam bằng tám lần số cam của con và bớt đi 6 quả. Hỏi mẹ hái được bao nhiêu quả cam. Bài giải ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Bài 3: Nhà Lan có 8 con gà. Số gà ít hơn số vịt 8 con . Hỏi số gà bằng một phần mấy số vịt? Bài giải .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Đáp án - Đánh giá cho điểm I. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: Bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9  Đáp án C B B A C B C B a.C- b. B  Điểm 1 1 1 1 1 1 1 1 2   II. Giải các bài tập sau: Bài 1: (3 điểm): Bài giải Lớp 3C có số học sinh là: 0,25 điểm 18 + 14 = 32 (học sinh) 1 điểm Số học sinh đi thi học sinh giỏi của lớp 3C là: 0,25 điểm 32 : 8 = 4 (học sinh) 1 điểm Đáp số: 4 học sinh 0,5 điểm Bài 2: (3 điểm): Bài giải Mẹ hái được số cam là: 0,5 điểm 7 x 8 - 6 = 50 (quả) 2 điểm Đáp số: 50 quả 0,5 điểm Bài 3: (4 điểm) Bài giải Nhà Lan có số vịt là: 0,25 điểm 8 + 8 = 16 (con) 1 điểm Vịt gấp gà số lần là: 0,25 điểm 16 : 8 = 2 (lần) 1 điểm Vậy số gà bằng số vịt. 1 điểm Đáp số: 0,5 điểm