Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Cá voi xanh là sinh vật lớn nhất hành tinh. Đúng hay sai?

tóm tắt thành tích cá nhân

Mẫu 2A- Bản tóm tắt thành tích cá nhân trong giáo dụcCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ` Độc lập- Tự do- Hạnh phúcBẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂNĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỈ NIỆM CHƯƠNG” VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”I/ SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:Họ và tên: CHÂU VĂN THIỀN giới tính :NAMNgày ,tháng,năm sinh: 04/02/1975 dân tộc KhmerNơi ở hiện nay: ấp vĩnh an xã VĨNH CHÂU VC .STChức vụ và nơi công tác trong ngành giáo dục:GIÁO VIÊNNgày vào ngành giáo dục: 01/08/1995Ngày nghỉ hưu ( hoặc chuyển ra ngoài ngành GD):……………………………………………………………..Số năm công tác trong ngành ( chưa tính hệ số chuyển đổi ): 16 NĂMSố năm đạt danh hiệu CSTĐ ( hoặc GVG ):+ Cấp cơ sở: ……01+ Cấp tỉnh hoặc cấp bộ:……………………………………………………………………..Số năm công tác trên địa bàn khó khăn: 16 nămMức kỷ luật: + Ngày ký quyết định kỷ luật:………………………………………………………………………….+ Ngày ký quyết định xóa kỷ luật:…………………………………………………………………………Tổng số năm được...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:203|Tải về:0|Số trang:1

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: