/1

tóm tắt thành tích cá nhân

Upload: LoneWind.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 359|Tải về: 0

Mẫu 2A- Bản tóm tắt thành tích cá nhân trong giáo dụcCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ` Độc lập- Tự do- Hạnh phúcBẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂNĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỈ NIỆM CHƯƠNG” VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”I/ SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN:Họ và tên: CHÂU VĂN THIỀN giới tính :NAMNgày ,tháng,năm sinh: 04/02/1975 dân tộc KhmerNơi ở hiện nay: ấp vĩnh an xã VĨNH CHÂU VC .STChức vụ và nơi công tác trong ngành giáo dục:GIÁO VIÊNNgày vào ngành giáo dục: 01/08/1995Ngày nghỉ hưu ( hoặc chuyển ra ngoài ngành GD):……………………………………………………………..Số năm công tác trong ngành ( chưa tính hệ số chuyển đổi ): 16 NĂMSố năm đạt danh hiệu CSTĐ ( hoặc GVG ):+ Cấp cơ sở: ……01+ Cấp tỉnh hoặc cấp bộ:……………………………………………………………………..Số năm công tác trên địa bàn khó khăn: 16 nămMức kỷ luật: + Ngày ký quyết định kỷ luật:………………………………………………………………………….+ Ngày ký quyết định xóa kỷ luật:…………………………………………………………………………Tổng số năm được...