/19

Tôn giáo - Tín ngưỡng

Upload: LeXuanLinhToan.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1293|Tải về: 23

Tôn giáo - Tín ngưỡng Tôn giáo có hệ thống giáo lý, kinh điển... được truyền thụ qua giảng dạy và học tập ở các tu viện, thánh đường, học viện... Còn tín ngưỡng là một hệ thống các niềm tin mà con người tin vào để giải thích thế giới và để mang lại sự bình an cho cá nhân và cộng đồng. Tín ngưỡng

[Ẩn quảng cáo]