/4

tổng hợp hóa học

Upload: LanPham.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 311|Tải về: 4

Tổng hợp kiến thức hoá học từ lớp 10 đến12Tổng hợp kiến thức Hóa từ lớp 10 đến 12 Môn Hoá tương đối quan trọng đối với các bạn thi khối A và khối B. Để "ăn điểm" ở môn học này, bạn phải nắm được phần kiến thức cơ bản sau: 1. Củng cố và bổ sung các nội dung trọng tâm của chương trình lớp 10 gồm các v

[Ẩn quảng cáo]