/7

Trắc Nghiệm Cảm Ứng Điện Từ

Upload: HuyenTrang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 283|Tải về: 4

Cảm ứng điện từ Câu1 Vòng dây kim loại diện tích S,hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300 ,cho biết cường độ của cảm ứng từ biến thiên theo thờI gian như đồ thị, suất điện động cảm ứng sinh ra có giá trị là A .0 ( v ) B . ( v ) C .  ( v)# D .S ( v)  Câu 2 .Chọn câu sai Suất điện động t

[Ẩn quảng cáo]