/4

trac nghiem chuong 5 (co dap an)

Upload: BuiQuangDuy.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 418|Tải về: 1

Chương V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ I. Tóm tắt lý thuyết: Từ thông: Xét một diện tích S nằm trong từ trường đều có véc tơ pháp tuyến  tạo với từ trường một góc α thì đại lượng Φ = Bscosα Gọi là từ thông qua diện tích S đã cho. Đơn vị của từ thông là vêbe (Wb). Hiện tượng cảm ứng điện từ: Khi từ thông bi

[Ẩn quảng cáo]