/16

trắc nghiệm địa lý

Upload: DinhDucTin.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 106|Tải về: 1

Câu 1 - Sự kiện KT-XH nào quạn trọng nhất trên thế giới từ sau đại chiến thế giới thứ II đến nay: A Tốc độ tăng dân số nhanh chưa từng có B Bản đồ chính trị thế giới có nhiều thay đổi C Về kinh tế đã có sự thay đổi lớn trong các lĩnh vực sản suất D Xu thế quốc tế hoá nền KT-XH thế giới càng trở nên cấp thiết đáp án A Câu 2 - Mức tăng trưởng kinh tế trung bình của thế giới trong giai đoạn đầu của cuộc CMKHKT hiện đại là: A 4.5% B 5% C 5.6% D 6% đáp án C Câu 3 - Trong giai đoạn II của cuộc CMKHKT nền kinh tế thế giới phát triển theo hướng nào? B Phát triển theo chiều rộng C Phát triển theo chiều sâu C Phát triển các ngành có hàm lượng kĩ thuật cao D Phát triển các ngành sản suất phi vật chất đáp án B Câu 4 - Đặc điểm nào thể hiện rõ nhất sự thay đổi cơ cấu kinh tế của các nước phát triển trong thời kì hiện đại? A Giảm tương đối tỉ trọng của các ngành Nông- Công nghiệp và tăng tương đối tỉ trọng của các ngành dịch vụ B Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng kĩ thuật cao C Tăng cường đầu tư vốn vào các nước phát triển D Xuất khẩu tư bản Đáp án A Câu 5 Nước nào suất khẩu dầu mỏ nhiều nhất Tây á? A Iran B Irắc C Arapxêút D Côóet Đáp án B Câu 6 Nước nào có thu nhập bình quân đầu người cao nhất khu vực Đông Nam A Malaixia B Thái Lan B Philippin D Brunây Đáp án D Câu 7 Sự phát triển kinh tế-xã hội giữa các vùng trong một nước ở khu vực Đông Nam á là: A Rất đồng đều B Đồng đều C Rất không đồng đều D Quá chênh lệch Đáp án C Câu 8 - Khu vực nào có tỉ lệ tăng dân số cao nhất thế giới? A Các nước đang phát triển ở Châu á B Các nước đang phát triển ở Châu Phi C Các nước đang phát triển ở châu Mĩ La Tinh D Khu vực Đông Nam á Đáp án B Câu 9 Trong nhóm nước đang phát triển, nhóm nước nào nợ nước ngoài nhiều nhất? a Các nước đang phát triển ở Châu á b Các nước đang phát triển ở Châu Phi c Các nước đang phát triển ở châu Mĩ La Tinh d Khu vực Đông Nam á Đáp án c Câu 10 Nguyên nhân quan trọng nhất làm cho nông nghiệp châu Phi kém phát triển là do: a Lao động hoạt động trong nông nghiệp thiếu b Tình hình chính trị thiếu ổn định c Điều kiện tự nhiên không thuận lợi d Chính sách đầu tư phát triển nông nghiệp không thích hợp Đáp án c Câu 11 Trong các nước