/16

trắc nghiệm địa lý

Upload: DinhDucTin.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 245|Tải về: 1

Câu 1 - Sự kiện KT-XH nào quạn trọng nhất trên thế giới từ sau đại chiến thế giới thứ II đến nay: A Tốc độ tăng dân số nhanh chưa từng có B Bản đồ chính trị thế giới có nhiều thay đổi C Về kinh tế đã có sự thay đổi lớn trong các lĩnh vực sản suất D Xu thế quốc tế ho

[Ẩn quảng cáo]