/3

trắc nghiệm định luật culông và bảo toàn điện tích

Upload: HaiLuongQuang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 196|Tải về: 0

A.TÓM TẮT LÝ THUYẾT. I. Tương tác giữa hai điện tích điểm: 1. Định luật bảo toàn điện tích. Trong một hệ cô lập về điện, tổng đại số các điện tích là một hằng số. 2.Định luật Coulomb. Với k = 9.109 (Nm2/c2) r: khoảng cách giữa hai điện tích điểm (m) là độ lớn hai điện tích điểm (c)  hằng

[Ẩn quảng cáo]