/7

Trắc Nghiệm Hóa 03 (có đáp án)

Upload: DuongThuHuong.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 289|Tải về: 0

Bài : 15214 Chọn câu đúng trong các câu sau: Chọn một đáp án dưới đây A. Tinh bột và xenlulozơ đều tham gia phản ứng tráng gương. B. Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ có công thức chung là  C. Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ có công thức chung là  D. Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ đều là các

[Ẩn quảng cáo]