Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/45

Trắc nghiệm lí 11

Lượt xem:323|Tải về:0|Số trang:45 | Ngày upload:18/07/2013

TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ LỚP 11 Chương : ĐIỆN HỌC I.Chuyên đề 1 : ĐIỆN TÍCH-ĐỊNH LUẬT COULOMB Câu 1 :trong các cách điện : I.Do cọ xát II.Do tiếp xúc III.Do hưởng ứng ở cách nào thì tổng đại số điện tích trên vật được nhiễm điện không thay đổi: A.I B.II C.III D.không có cách nào Câu 2 : trong các cách điện : I.Do cọ xát II.Do tiếp xúc III.Do hưởng ứng ở cách nào thì tổng đại số điện tích trên vật được nhiễm điện thay đổi: A.I,II B.II,III C.I,III D. không có cách nào Câu 3 :có những loại điện tích nào A.1 B.2 C.3 D.Vô số loại Câu 4 :trong các cách làm sau đây: I.nhiễm điện do hưởng ứng II.chạm tay III.nối đất bằng dây dẫn Muốn làm cho quả cầu A đang mang điện tích âm làm cho vật dẫn B mang điện dương ta phải làm cách nào: A.I,II B.I,III C.II,III D.Cả A và B đều đúng Câu 5 :trong các chất sau đây : I.than chì II.dung dịch bazo III.êbonic IV.thủy tinh Chất nào là chất dẫn điện A.I,II B.II,III C.I D.I,IV Câu 6 : trong các chất sau đây, chất nào là chất cách điện(điện môi): I.kim cương II.than chì III.dung dịch muối IV.sứ A.I,II B.II,III C.I,IV D.III,IV Câu 7 :hai quả cầu nhẹ giống nhau treo vào cùng một điểm bằng hai dây tơ giống nhau ,truyền cho hai quả cầu hai điện tích cùng dấu q1,q2 với q1=2q2,hai quả cầu đẩy nhau.Góc lệch của dây treo hai quả cầu thỏa mãn hệ thức nào sau đây: A B. C. D. Câu 8:Biểu thức của định luật Coulomb về tương tác giữa hai điện tích đứng yên trong chân khônglàø: A.  B.  C.  D.  Câu 9 : Biểu thức của định luật Coulomb về tương tác giữa hai điện tích đứng yên trong một điện môi làø: A.  B.  C.  D.  Câu 10:lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong chân không sẽ thay đổi như thế nào nếu ta đặt một tấm kính xen giữa hai điện tích: A.phương,chiều,độ lớn không đổi B. phương chiều không đổi ,độ lớn giảm C. phương chiều không đổi,độ lớn tăng D. phương chiều thay đổi theo vị trí tấm kính,độ lớn giảm Câu 11:hai điện tích q1=q2 đứng yên trong chân không,tương tác nhau bằng lực F.Nếu đặt giữa chúng điện tích q3 thì lực tương tác giữa q1,q2 có giá trị là với: Anếu B. không phụ thuộc vào q3 C. nếu D. nếu Câu 12:đưa vật A mang điện dương tới gần một quả cầu kim loại nhỏtreo bằng một dây tơ thì ta thấy vật A hút quả cầu.Từ kết quả này ta có kết luận: A.quả cầu mang điện âm B.quả cầu nhiễm điện do hưởng ứng C.có tương tác giữa vật mang điện và vật không mang điện D.A hoặc B Câu 13:Trong các yếu tố sau: I.dấu của điện tích II.độ lớn của điện tích III.bản chất của điện môi IV.khoảng cách giữa hai điện tích Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên phụ thuộc vào các yếu tố: A.II,IV B.I,II,IV C.II,III,IV D.I,II,III,IV Câu 14:trong các cách nhiễm điện : I.do cọ xát II.do tiếp xúc III.do hưởng ứng Ơû cách nhiễm điện nào thì có sự dịch chuyển electron từ vật này sang vật khác: A.I,II B.II,III C.I,III D.I,II,III Câu 15:xét 4 trường hợp sau: