/36

trắc nghiệm sinh 10 từng bài

Upload: TanHoang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 232|Tải về: 2

Bài GIỚI KHỞI SINH, GIỚI NGUYÊN SINH VÀ GIỚI NẤM 1. Điều sau đây đúng khi nói về đặc điểm của vi khuẩn là: A.Có tốc độ sinh sản rất nhanh B.Tế bào có nhân chuẩn C.Cơ thể chưa có cấu tạo tế bào 2. Môi trường sống của vi khuẩn là: A.Đất và nước B.Không khí và cơ thể sống khác C.Đất, nước và

[Ẩn quảng cáo]