Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/18

Trắc nghiệm sinh học 10 - theo từng bài trong SGK HK II

Lượt xem:327|Tải về:3|Số trang:18 | Ngày upload:10/11/2012

Bài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân 1 Kì trung gian bao gồm mấy pha?A. 2 pha B. 4 phaC. 3 pha D. 1 pha 2 Câu nào sau đây là đúng?A. Thời gian của kì trung gian và các kì nguyên phân là như nhau ở tất cả mọi loại tế bào B. Thời gian và tốc độ phân chia tế bào ở các bộ phận khác nhau là như nhau C. Thời gian của chu kì tế bào tùy thuộc vào từng loại tế bào và tùy thuộc vào từng loài D. Thời gian của một chu kì tế bào ở tất cả các sinh vật là giống nhau 3 Điểm kiểm soát (điểm R) là thời điểm mà tế bào vượt qua được thì mới tiếp tuc các giai đoạn tiếp theo của chu kì tế bào. Điểm kiểm soát R thuộc vào cuối:A. Pha G1 của kì trung gian B. Pha G2...