Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...L? K?T N?P D?NG VIấN M?I

Đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm
Phước Cát 1, ngày 12 tháng 12 năm 2010
Kính chúc các đồng chí Mạnh khỏe - Hạnh phúc và Thành đạt !Đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn năm
Kính chúc các đồng chí Mạnh khỏe - Hạnh phúc và Thành đạt !

Trang trí Lễ kết nạp đảng viên mới

L? K?T N?P D?NG VIấN M?I Đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn nămPhước Cát 1, ngày 12 tháng 12 năm 2010Kính chúc các đồng chí Mạnh khỏe - Hạnh phúc và Thành đạt !Đảng cộng sản việt nam quang vinh muôn nămKính chúc các đồng chí Mạnh khỏe - Hạnh phúc và Thành đạt !...

+ Xem thêm
Download

Tài liệu miễn phí

thêm vào bộ sưu tập

Lượt xem:557|Tải về:2|Số trang:0

Thông tin tài liệu

Ngày tạo: