/5

trò chơi giải ô chữ

Upload: NguyenMinhPhuong.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 913|Tải về: 9

PHẦN II : VỀ ĐÍCH (GIẢI Ô CHỮ)Câu 1 : - Ô chữ gồm 14 chữ cái. - Tên khai sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh? * Đáp án : NGUYỄN SINH CUNG. * Mở rộng : Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/05/1890 với tên gọi Nguyễn Sinh Cung tại Hoàng Trù, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.Câu 2 : - Ô chữ gồ

[Ẩn quảng cáo]