/5

trò chơi giải ô chữ

Upload: NguyenMinhPhuong.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 566|Tải về: 6

PHẦN II : VỀ ĐÍCH (GIẢI Ô CHỮ)Câu 1 : - Ô chữ gồm 14 chữ cái. - Tên khai sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh? * Đáp án : NGUYỄN SINH CUNG. * Mở rộng : Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/05/1890 với tên gọi Nguyễn Sinh Cung tại Hoàng Trù, nay thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.Câu 2 : - Ô chữ gồm 14 chữ cái. - Họ, tên chị gái của Chủ tịch Hồ Chí Minh? * Đáp án : NGUYỄN THỊ THANH. * Mở rộng : Chị gái của Chủ tịch Hồ Chí Minh tên Nguyễn Thị Thanh, ngoài ra còn có tên là Nguyễn Thị Bạch Liên. Câu 3 : - Ô chữ gồm 15 chữ cái. - Họ, tên anh trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh? * Đáp án : NGUYỄN SINH KHIÊM. * Mở rộng : Anh trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh tên...