/4

TRO CHUYEN VE MOT SO NGHE PHO BIEN QUEN THUOC

Upload: VuHoang.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 2984|Tải về: 4

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Thứ hai , ngày 05 tháng 12 năm 2011Hoạt động1: TRÒ CHUYỆN VỀ MỘT SỐ NGHỀ PHỔ BIẾN QUEN THUỘC1. Hoạt động đón trẻ/ Thể dục sáng: - Cô đón trẻ vào lớp, cô cùng trẻ trò chuyện về các nghề phổ biến quen thuộc - Điểm danh xem trẻ nào vắng - Thể dục buổi sáng: Tập với b

[Ẩn quảng cáo]