Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

TRO CHUYEN VE MOT SO NGHE PHO BIEN QUEN THUOC

Lượt xem:2313|Tải về:2|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC Thứ hai , ngày 05 tháng 12 năm 2011Hoạt động1: TRÒ CHUYỆN VỀ MỘT SỐ NGHỀ PHỔ BIẾN QUEN THUỘC1. Hoạt động đón trẻ/ Thể dục sáng: - Cô đón trẻ vào lớp, cô cùng trẻ trò chuyện về các nghề phổ biến quen thuộc - Điểm danh xem trẻ nào vắng - Thể dục buổi sáng: Tập với bài hát: “Cháu yêu cô chú công nhân” TV2 : Tay đưa ra trước, lên cao BL3 : Đứng nghiên người sang 2 bên Chân 2: Ngồi khụy gối, tay đưa cao ra trước Bật 1 : Bật tách chân khép chân.2. Hoạt động học: 2.1/ Mục đích yêu cầu: - Trẻ nhận biết được các nghề phổ biến quen thuộc trong xã hội như nghề công an, bộ đội, bác sĩ, giáo viên…Biết được nhiệm vụ của từng người trong mỗi nghề khác nhau. - Rèn kỹ năng quan sát, so sánh...