Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

tron đề thi trắc nghiệm trên word rất ... và đơn giản

Lượt xem:195|Tải về:1|Số trang:4 | Ngày upload:18/07/2013

Tiện ích trộn đề trắc nghiệm ( Rất dễ sử dụng, Xuất kết quả rất đẹp) (Nhấp vào biểu tượng mặt người gần biểu tượng U để trộn đề, nếu báo lỗi thì thực hiện 3 bước sau) Hướng dẫn sử dụng: + Bước 1: Chọn Tools, chọn Macro, chọn Security, chọn Low, chọn OK (Nếu sử dụng Word 2007 bạn nhấp vào biểu tượng góc trên bên trái màn hình, chọn Word Options, chọn Trust Center, chọn nút Trust Center Settings…, chọn Macro Settings, chọn Enable all macro, chọn OK) + Bước 2: Đóng Word lại, mở tập tin Tracnghiem V2.0 + Bước 3: Nhấp vào biểu tượng mặt người gần biểu tượng U để trộn đề (Nếu sử dụng Word 2007 thì nhấp vào menu Add-Ins sẽ gặp biểu tượng mặt người ). Các bước trên(bước 1, bước 2) chỉ cần thực hiện lần đầu, các lần sau chỉ cần nhấp vào biểu tượng mặt người là được. (Chú ý: đáp án đầu tiên là đáp án đúng, không ghi A, B, C, D trước các đáp án) (Để biết thêm chi tiết về cách nhập câu hỏi bạn nhấp vào biểu tượng mặt người và nhấp nút hướng dẫn sử dụng ) (Sau đây là cách nhập mẫu 20 câu, bạn thử nhấp vào biểu tượng mặt người, chọn trộn đề) #1Cho một mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu mạch là u = 100sin100t (V), bỏ qua điện trở dây nối. Biết cường độ dòng điện trong mạch có giá trị hiệu dụng là A và lệch pha so với hiệu điện thế hai đầu mạch. Giá trị của R và C là ? R = và R = 50 và R = 50 và R = và #2 Con lắc lò xo, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng ở nơi có gia tốc trọng trường g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ giãn của lò xo là (l. Chu kỳ dao động của con lắc được tính bằng biểu thức ? T = 2( T = T = 2( T = #3Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời biến đổi Lệch pha so với li độ Cùng pha với li độ Ngược pha với li độ Sớm pha so với li độ #4Trong dao động của con lắc lò xo, nhận xét nào sau đây là sai? Biên độ dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực tuần hoàn. Tần số dao động riêng chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động. Lực cản của môi trường là nguyên nhân làm cho dao động tắt dần. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn. #5Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = 28cos(20x - 2000t) (cm), trong đó x là toạ độ được tính bằng mét (m), t là thời gian được tính bằng giây (s). Vận tốc của sóng là 100m/s. 334 m/s. 331m/s. 314m/s. #6Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là 2L. L/4. L/2. L. #7Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng Một nửa bước sóng. Một bước sóng. Một phần tư bước sóng. Hai lần bước sóng. #8Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn với k = 0, 1, 2,... có giá trị là . . . . #9Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng v = 0,2m/s, chu kỳ dao động T = 10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là 1m. 2m. 0,5m. 1,5m. #10Để có sóng dừng xảy ra trên một sợi dây đàn hồi với hai đầu dây đều là nút sóng thì Chiều dài dây bằng một số nguyên lần nửa bước sóng. Chiều dài dây bằng một phần tư bước sóng. Bước sóng luôn luôn đúng bằng chiều dài dây. Bước sóng bằng một số lẻ lần chiều dài dây. #11Đặt một hiệu điện thế xoay chiều (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở R = 110(. Khi hệ số công suất của đoạn