/20

trung quốc_tiết 2

Upload: UyenNguyen.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1947|Tải về: 6

Ngày sọan: ổn định tổ chức lớp:Ngày giảng: Lớp:Tiết:Bài 10: Cộng hòa nhân dân trung hoa (trung quốc)Tiết 2: Kinh tếI – mục tiêu bài học:Sau bài học HS cần:1. Kiến thức: - Nắm được những thành tựu đáng kể từ sau công cuộc hiện đại hóa đất nước. - Biết được như

[Ẩn quảng cáo]