Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...
/20

trung quốc_tiết 2

Lượt xem:1594|Tải về:6|Số trang:20 | Ngày upload:09/11/2012

Ngày sọan: ổn định tổ chức lớp:Ngày giảng: Lớp:Tiết:Bài 10: Cộng hòa nhân dân trung hoa (trung quốc)Tiết 2: Kinh tếI – mục tiêu bài học:Sau bài học HS cần:1. Kiến thức: - Nắm được những thành tựu đáng kể từ sau công cuộc hiện đại hóa đất nước. - Biết được những chính sách phát triển kinh tế ( Công nghiệp, Nông nghiệp) của Trung Quốc và kết quả đạt được. - Biết được đặc điểm phân bố của nông nghiệp, công nghiệp Trung Quốc. - Nắm được mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.2. Kĩ năng: - Phân tích bản đồ công nghiệp, nông nghiệp, bảng số liệu thống kê về một số sản phẩm công nghiệp của Trung Quốc.3. Thái độ: - Có ý thức tham gia vào việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam – Trung Quốc.II – Phương pháp dạy học:- Hướng dẫn HS khai thác phương tiện dạy học.-...