/5

Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Upload: ThanhHai.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 695|Tải về: 0

Bài:18- Tiết: 20 : 21 1/ MỤC TIÊU: 1.1/ Kiến thức: Giúp hs nắm - Công xây dựng đất nước sau khi giành được độc lập: Hai Bà trưng đã tiến hành công cuộc xây dựng đất nước. Giữ gìn độc lập dân tộc vừa giành được. Đó là những việc làm thiết thực đem lại quyền lợi cho nhân dân, tạo nên sức m

[Ẩn quảng cáo]