Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Lượt xem:399|Tải về:0|Số trang:5 | Ngày upload:18/07/2013

Bài:18- Tiết: 20 : 21 1/ MỤC TIÊU: 1.1/ Kiến thức: Giúp hs nắm - Công xây dựng đất nước sau khi giành được độc lập: Hai Bà trưng đã tiến hành công cuộc xây dựng đất nước. Giữ gìn độc lập dân tộc vừa giành được. Đó là những việc làm thiết thực đem lại quyền lợi cho nhân dân, tạo nên sức mạnh để tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán. - Thấy rõ ý chí kiên cường bất khuất của nhân dân ta chống quân xâm lược Hán (42-43). - Tích hợp: Mục 2: Diễn biến cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán => Giáo dục ý thức bảo vệ các di tích lịch sử liên quan đến cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng 1.2/ Kĩ năng: - Rèn luyện cho HS đọc bản đồ lịch sử, bước đầu làm quen với kể chuyện lịch sử . 1.3/ Thái độ: - HS cần hiểu rõ tinh thần bất khuất của dân tộc . - Mãi mãi ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc, thời Hai Bà Trưng. - Gíao dục ý thức bảo vệ các di tích lịch sử liên quan đến cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng. 2/ TRỌNG TÂM: - việc làm của Hai Bà Trưng sau khi giành được độc lập. - Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 - 43) 3/ CHUẨN BỊ: 3.1/ Giáo viên: + Lược đồ “cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán”. 3.1/ Học sinh: trả lời câu hỏi bài mới. 4/ TIẾN TRÌNH: 4.1/ Ổn định tổ chức và kiểm diện: kiểm tra sĩ số hs. 4.2/ Kiểm tra miệng: Câu hỏi Đáp án  ? Hãy trình bày nguyên nhân diễn biến của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng ? ( 10đ ) -Nguyên nhân cuộc khởi nghĩa . + Do chính sách áp bức bóc lột tàn bạo của nhà Hán.( 2,5đ) + Thi Sách chồng của Trưng Trắc bị Thái Thú Tô Định giết hại . .( 2,5đ) - Diễn biến cuocä khởi nghĩa : + Mùa xuân năm 40 (tháng 3 dương lịch ) Hai Bà Trưng đã dựng cờ khởi nghĩa làm lễ tế cờ ở Hán Môn(Hà Tây).( 2đ ) + Nghĩa quân làm chủ Mê Linh nhanh chóng tiến xuống Cổ Loa và Luy Lâu.( 1,5đ) + Tô Định hốt hoảng bỏ thành mà chạy. Hắn phải cắt tóc ,cạo râu bỏ chạy về nước.Cuộc khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn. .( 1,5đ)   * GV nhận xét , ghi điểm. 4.3/ Giảng bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học  * Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Ở tiết trước các em đã đi tìm hiểu và biết được nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ngay sau đó thì nhân dân ta đã tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán trong điều kiện vừa mới giành được độc lập. Đất nước còn gặp nhiều khó khăn. Cuộc khởi nghĩa đã diễn ra quyết liệt gay go để tìm hiểu vấn đề này chúng ta sang bài học hôm nay. * Hoạt động 2: cá nhân ( Mục tiêu cần đạt: nhận biết, ghi nhớ những việc làm của Hai bà Trưng sau khởi nghĩa thắng lợi ) (Gv cho Hs mở SGK/50 và đọc mục 1. ? Sau khi đánh đuổi quân đông Hán Hai Bà Trưng đã làm gì để giữ vững độc lập dân tộc ? (Hs: trình bày SGK (GV: kết luận và chốt ý cho hs nắm. - Trưng Trắc được suy tôn làm vua lấy hiệu là Trưng Vương đóng đô ở Mê Linh. Phong chức tước cho những người có công . - Lập lại chính quyền. - Các lạc tướng được quyền cai quản các huyện, xá Thuế hai năm cho dân. Xóa bỏ chế độ lao dịch và binh pháp cũ. ? Được tin cuộc khởi ng hĩa Hai Bà Trưng thắng lợi, vua Hán đã làm gì ? (Hs: Vua Hán nổi giận, hạ lệnh cho các quân Miềm Nam TQ khẩn trương chuẩn bị xe , thuyền, làm đường xá. Tích trữ lương thực để sang Aâu Lạ đàn áp nghĩa quân . (GV giải thích thêm: - Sở dĩ Vua Hán chưa ra lệnh cho quân sang đàn áp ngay cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng là vì nhà Hán đang lo đối phó với phong trào nông dân,khởi nghĩa nông dân TQ ở phía Tây và phía Bắc. * Hoạt động 3: cá nhân ( Mục tiêu cần đạt: trình bày trên lược đồ nêu những nét chính về diễn biến cuộc kháng