Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

Truyện Sự tích Hồ Gươm

Lượt xem:687|Tải về:1|Số trang:4 | Ngày upload:09/11/2012

   Đề tài: Truyện Sự tích Hồ Gươm Chủ đề: Quê hương-Đất nước-Bác Hồ Chủ đề: Quê hương-Đất nước-Bác Hồ*Môn : (Trọng tâm) LQVHĐề tài: Truyện Sự tích Hồ Gươm*Môn (tích hợp): LQCVÔn chữ g, y*Môn (tích hợp): ANI) Mục tiêu :Được quan sát mô hình Hồ Gươm, được nghe cô kể chuyện diễn cảm, được tham gia trả lời câu hỏi về nội dung chuyện. Tất cả trẻ đều hiểu nội dung chuyện, nhận biết tính cách người anh hùng dân tộc Lê Lợi thông qua hành động, lời nói, biết được di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương. Rèn phản xạ nhanh, biết diễn đạt ý tưởng, nhận biết chữ g, y. Giáo dục trẻ lòng yêu nước, kính trọng các vị anh hùng dân tộc, yêu thích các điệu hát Tây nguyên. II) CHUẨN BỊ:Mô hình Hồ Gươm.Tranh truyện Sự tích Hồ Gươm (4 tranh).Đồ Múa Lân.Câu đối - Một số chữ cái...