DoKo.VN cộng đồng đọc lớn nhất Việt Nam
/4

Truyện Sự tích Hồ Gươm

Upload: ThaoLaBich.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 706|Tải về: 1

   Đề tài: Truyện Sự tích Hồ Gươm Chủ đề: Quê hương-Đất nước-Bác Hồ Chủ đề: Quê hương-Đất nước-Bác Hồ*Môn : (Trọng tâm) LQVHĐề tài: Truyện Sự tích Hồ Gươm*Môn (tích hợp): LQCVÔn chữ g, y*Môn (tích hợp): ANI) Mục tiêu :Được quan sát mô hình Hồ Gươm, được nghe cô kể chuyện diễn cảm, được tham gi