/2

Từ bài “Bàn luận về phép học” của ... học và hành

Upload: VuVanQuang.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 1097|Tải về: 2

Từ bài “Bàn luận về phép học” của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, hãy nêu suy nghĩ về mối quan hệ giữa học và hành. Bài làm Đất nước ta ngày một phát triển, nhờ đó mà nền giáo dục bây giờ cũng đang được nâng cao, lớp học sinh ngày nay cũng có nhiều cách học khác với lớp học sinh ngày trước. Tuy vậy, cho

[Ẩn quảng cáo]