/8

tự bồi dưỡng thường xuyên

Upload: HieuBui.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 531|Tải về: 5

Ngày học 3/9/2008 Thống kê các dạng toán cơ bản và nâng cao ở tiểu học ChươngI: số tự nhiên Dạng 1 : Phương pháp kết hợp. Bài toán: Lập số Bài toán: Bắt tay Dạng 2: Phương pháp thử chọn – chặn (Khoanh vùng bắt cá). Dạng 3: Tính giá trị biểu thức Lập, so sánh biểu thức. Dạng 4 : Tính nhanh- Quy tắc tính nhẩm. Dạng 5: Điền vào dấu * - điền dấu phép tính Điền số vào bảng ô. Dạng 6: Thay đổi thành phần phép tính. Dạng 7: Chia hết- Xét tận cùng. Dạng 8: Toán trồng cây Dạng : Dãy số _ Dãy chữ 1.điền số còn thiếu vào dãy 2.Tìm Số số hạng 3.Tính tổng dãy cách đều 4.Dãy chữ Dạng 9: Các số đặc biệt Dạng 10: Tính số trang sách Dạng 11: Cấu tạo số 1ọc viết số, phân tích cấu tạo số. 2.Thêm (bớt) chữ số vào sau, giữa, trước 1 số. 3.Các phép tính với các chữ số của 1 số. Dạng 12: Trung bình cộng. Dạng 13: Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu. Dạng 14: Tìm 2 số khi biết tổng và tỉ. Dạng:15 Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ. Dạng 16: Tỉ lệ thuận. Dạng 17: Tỉ lề nghịch. Dạng: 18 Phương pháp giả thiết tạm. (Gán sai chỉnh đúng) Bài toán chia ngựa Dạng 19: Phương pháp thế Dạng 20: Phương pháp khử Dạng 21: Tìm 2 số biết 2 hiệu số Dạng 22: biểu đồ ven Dạng 23: Toán về thời gian - lịch ChươngII: Toán suy luận- toán vui. Dạng 24: Suy luận lô-gic. Dạng 25: Nguyên tắc dirichlet. Dạng 26:Toán định tính- định lượng. Bài toán "rót nước". Đồng tiền thật giả. Chia gạo. Cắt bánh. Chia mặt đồng hồ. Dạng 27: Toán trò chơi. ChươngIII: Phân số Dạng 28: So sánh phân số Dạng 29: Phân số đặc biệt Cộng phân số có quy luật Dạng 30: Tính nhanh về phân số Dạng 31: Tỉ lệ xích Dạng 32: Tìm giá trị phân số của 1 số Dạng 33: Dùng đơn vị quy ước Dạng 34: Tìm 1 số khi biết giá trị phân số của nó Dạng 35: Quy đồng tử số Dạng 36: Làm tròn phân số thành đơn vị Dạng 37: Tính ngược từ cuối Tìm X Giải bằng lưu đồ Giải bằng sơ đồ Dạng 38: Tỉ số: tổng tỉ hiệu tỉ thay đổi thành phần phân số phương pháp khử Chương IV: Số thập phân Dạng 39: cấu tạo số Dạng 40: Thay đỏi thành phần phép tính Dạng 41: Tính nhanh Dạng 42: Tỉ số phần trăm Chương V: Hình học Điểm- Đoạn thẳng- Tia- Đường thẳng- Đường