/15

Tu chon (full 3 cot)

Upload: BunCha.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 151|Tải về: 3

Tuần19 Ngày soạn: 05/01/2009 Tiết 1-2 RÚT GỌN PHÂN THỨC LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU -Hs biết cách rút gọn phân thức. -Hs thành thạo và có kĩ năng trong rút gọn phân thức bằng cách áp dụng tính chất của phân thức, áp dụng quy tắc đổi dấu. II. CHUẨN BỊ GV:Các dụng cụ: thước, phấn, bảng phụ. HS: Bảng nhóm, bài tập cho về nhà. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY Ổn định, 2. Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng  HĐ1: Sửa bài tập - Gọi 1 hs nêu cách tìm nhân tử chung?  - Hs sửa bài tập trên bảng. - Hs nhận xét và kiểm tra vở bài tập lẫn nhau. I. Sửa bài tập: Bài 9/40: Rút gọn a b)  HĐ2: Luyện tập - Hãy tìm nhân tử chung và rút gọn? -G nhận xét. - Hãy nêu cách giải? - Gọi hs lên bảng . - G chấm bài làm một số hs. - G chú ý cách đổi dấu. -Hãy nêu cách giải bài 8c? - Hãy chỉ ra sai lầøm của bạn? - Gọi 2 hs lên bảng sửa bài 11. - G chấm bài làm một số hs và nhận xét, sửa sai. - Hãy nêu cách rút gọn? - Dùng phương pháp nào để phân tích tử, mẫu thành nhân tử? - Gọi hs lên bảng giải. - G nhận xét. - Gọi hs lên bảng giải. - G nhận xét và chú ý cách đổi dấu. Phân biệt cho hs 2 trường hợp đổi dấu: chỉ đổi tử hoặc mẫu; đổi dấu cả tử và mẫu. -Có cách nào để cm 2 phân thức bằng nhau? - Gọi hs lên bảng tính. + Phân tích tử, mẫu thành nhân tử bằng phương pháp nào? - G nhạn xét chung.  - Hs nêu cách giải. - Hs lên bảng giải. - Rút gọn phân thức rồi trả lời. -Hs giải. - Không được rút gọn khi chưa pt tử và mẫu thành nhân tử. - Hs nêu cách rút gọn. - Đặt NTC, dùng HĐT. - Hs nhận xét. - Hs lên bảng giải. Hs nhận xét. -Dựa vào định nghĩa, dựa vào tính chất. -Hs lên bảng giải. -Tử: NTC,HĐT Mẫu: tách hạng tử. - Hs nhận xét. II. Luyện tập: 3. Luyện tập: Bài 7/39: a d) Bài 8/40: c) Sai vì Bài 11/40: a)