/12

TỰ CHỌN - ÔN TẬP VĂN MIÊU TẢ

Upload: ChiLeHuyen.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 686|Tải về: 1

Chủ đề : Ôn Tập Văn Miêu Tả(8 tiết)Phương pháp tả người.(tiết 1)A/Mục tiêu cần đạt: -Giúp HS nắm được phương pháp tả người bố cục,hình thức của 1 đoạn văn, bài văn tả người. -Luyện kĩ năng quan sát và lựa chọn,trình bày những điều quan sát, lựa chon theo 1 thứ tự nhất định.B/Chuẩn bị: -GV : Soạn bài

[Ẩn quảng cáo]