/7

TU CHON TOAN 10 CB ( CAC PHEP TINH VECTO)

Upload: PhuQuocMinh.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 315|Tải về: 0

CHỦ ĐỀ CÁC PHÉP TÍNH VỀ VECTƠ I. Mục tiêu: Hiểu và biết vận dụng: Khái niệm vectơ; vectơ cùng phương, cùng hướng; độ dài của vectơ; vectơ bằng nhau, vectơ không trong bài tập. Hiểu cách xác định tổng, hiệu của hai vectơ, quy tắc ba điểm, quy tắc hình

[Ẩn quảng cáo]