/8

TU CHON TOAN 6 HKII ( 16-19).doc

Upload: GiangNguyen.dokovn|Ngày: 18/07/2013|Lượt xem: 186|Tải về: 0

Ngày soạn: Ngày dạy : Chủ đề 4: GÓC TIẾT : 13 SỐ ĐO GÓC A. Mục tiêu: Công nhận mỗi góc có một số đo xác định. Biết định nghĩa góc vuông , góc nhọn , góc tù. Biết đo góc bằng thước đo góc. Biết so sánh hai góc. - Rèn tính cẩn thận , chính xác. B. Tài liệu hổ trợ: Sách giáo khoa Toán 6. thước đo góc , ê ke, com pa SBT Toán 6 C. Nội dung: I. Phương pháp: (5’) Sử dụng các kiến thức về cách vẽ góc. Sử dụng các tính chất về so sánh hai góc: Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau. Góc này lớn hơn góc kia nếu số đo (độ) lớn hơn. II- Bài tập: Hoạt động1: BT vẽ góc: Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng  - GV hỏi: Thế nào là góc? Nêu các thành phần của góc? Gọi HS vẽ góc aOa’. Nêu tên đỉnh và các cạnh của góc. HS khác vẽ tia OM, điểm N. HS làm bài vào vở. GV nhận xét, bổ sung. Hỏi thêm:HV có mấy góc? Nêu tên các góc. B C D A E Treo bảng phụ BT 2. HS quan sát HV. GV yêu cầu HS trả lời miệng BT này. HS thực hiện. GV nhận xét, bổ sung. HS ghi bài vào vở. BT 1: Vẽ: a/ Góc aOa’ b/ Tia OM nằm trong góc aOa’. c/ Điểm N nằm trong góc aOa’. Giải: HV: Đỉnh: O ; Cạnh: Oa, Oa’ N là diểm nằm bên trong góc aOa’. Có 3 góc: aOM, MOa’, aOa’ a M O N a’ BT 2: Cho HV a/ Có tất cả bao nhiêu góc?Viết kí hiệu các góc đó. b/ Điểm C nằm trong góc nào? Điểm C không nằm trong góc nào? c/ Tia AD nằm trong góc nào? Điểm C không nằm trong góc nào? Giải: a/ Có tất cả 6 góc, đó là: BAC; CAD; DAE; BAD; CAE; BAE. b/ Điểm C nằm trong các góc BAD; BAE. Điểm C không nằm trong góc DAE. c/ Tia AD nằm trong góc CAE;BAE. Tia AD không nằm trong góc: BAC.  Hoạt động 2: BT phân biệt các loại góc và so sánh hai góc: GV yêu cầu HS nêu điều kiện của góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt. Goi HS vẽ hình cụ thể các loại góc. HS thực hiện. GV kiểm tra kết quả và đúc kết. B C A D Treo bảng phụ BT 4. HS quan sát HV. GV yêu cầu HS lên bảng đo. HS thực hiện. HS giải thích các góc nhọn, góc vuông, góc tù GV kiểm tra, bổ sung. HS ghi bài vào vở. . BT 3: Vẽ hình và so sánh các loại góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt. Giải: Góc vuông Góc nhọn  Góc tù Góc bẹt   x O y xOy = 900  y O x 00 y O x 9001800   x O y xOy=1800   BT 4: a/ Đo các góc A, góc B, góc C, góc D trong HV.So sánh các góc đó. b/ Trong các góc đó góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù? Giải: a/ Dùng thước đo độ, ta được: A = ; B = ; C = ; D = So sánh số đo độ của các góc, ta có: D b/ Góc D là góc nhọn vì có số đo nhỏ hơn 900 Hai góc A và B là góc vuông vì có số đo bằng 900 Góc C là góc tù vì có số đo lớn hơn 1800  III.Tóm tắt: (5’) Mỗi góc có một số đo dương. Số đo mỗi góc không vượt quá 1800 Hai góc bằng nhau nếu số đo của chúng bằng nhau. Góc này lớn hơn góc kia nếu số đo (độ) lớn hơn. 00