Tài liệu, bài giảng, văn bản, luận văn, đồ án, tiểu luận...

tu chon toan 7

Lượt xem:278|Tải về:2|Số trang:6 | Ngày upload:09/11/2012

Hình Học 7: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONGNgày soạn: LIÊN HỆ TÍNH VUÔNG GÓC VÀ TÍNH SONG SONGNgày dạy:I. Mục tiêu:Nhận biết quan hệ giữa hai đường thẳng cùng vuông góc hoặc cùng song song với một đường thẳng thứ ba.Hiểu dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song .Hiểu tiên đề ơclit và t/c: một đường thẳng cắt hai đường thẳng song songVẽ một đường thẳng đi qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng và song song với một đường thẳng cho trước.Tính toán sđ của các góc tạo thành khi một đường thẳng cắt hai đường thẳng song songII. Hoạt động dạy-học:Lý thuyết:1) Phát biểu dhiệu nhận biết hai đường thẳng song songNếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b, trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau (hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau) thì a và b song2 với nhau2) Phát biểu tiên đề...