/4

tu tuong Ho Chi Minh ve dao duc cach mang

Upload: ManuCian.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 1275|Tải về: 19

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng,cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tưChủ tịch Hồ Chí Minh là người nêu một tấm gương mẫu mực về thực hành đạo đức cách mạng để toàn Đảng, toàn dân noi theo. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, lãnh tụ Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới giáo dục, rèn luyện đạo

[Ẩn quảng cáo]