/5

tu vung va bai tap tieng anh 11 theo tung unit

Upload: MinhNguyet.dokovn|Ngày: 17/04/2013|Lượt xem: 2096|Tải về: 69

Unit 11: SOURSES OF ENERGY I. Vocabulary Reading: Alternative/ ɔ:l'tə:nətiv/(a) thay thế at the same time/exp) cùng lúc available/ ə'veiləbl/(a) sãn có balloon/ bə'lu:n/(n) bong bóng coal / /koul/than đá cost/ kɔst/(v) tốn tiền Dam/ dæm/(n) đập(ngăn nước) Electricity /ilek'trisiti/(n)đi

[Ẩn quảng cáo]