/4

TUA TRICH DIEM THI TAP

Upload: NhatAnhPhan.dokovn|Ngày: 10/11/2012|Lượt xem: 1414|Tải về: 0

TRƯỜNG THPT LÊ MINH XUÂN Tổ Văn – Nhóm ngữ văn 10 (Tháng 2 năm 2008) TIẾT: Giáo viên: Nguyễn Thị Lan Anh TỰA TRÍCH DIỄM THI TẬP ( Hoàng Đức Lương)MỤC TIÊU CẦN ĐẠTGiúp HS:+ Hiểu được tấm lòng trân trọng, niềm tự hào sâu sắc và ý thức trách nhiệm của Hoàng Đức Lương đối với việc bảo tồn di sản thơ ca

[Ẩn quảng cáo]