/14

Tuần 20 - Giáo án lớp 5 -CKTKN

Upload: ThaoLaBich.dokovn|Ngày: 09/11/2012|Lượt xem: 929|Tải về: 1

TUẦN 20 Thứ hai, ngày 11 tháng 1 năm 2011TOÁN LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Biết tính chu vi hình tròn, tính đường kính của hình tròn khi biết chu vi của hình đó. - GDHS tính cẩn thận khi tính.II. Đồ dùng dạy học: GV: Bảng phụ HS: Bảng conIII. Các hoạt động dạy hoc:Hoạt động của GVHoạt động của HSA.

[Ẩn quảng cáo]